Sorgbearbetning

SORGBEARBETNING

I GÖTEBORG

Jag hjälper dig att

bearbeta sorg och hantera förluster

Vill du få mer kunskap om sorg och sorgbearbetning?

 

Sorg verkar vara en av våra mest missförstådda upplevelser, både av oss sörjande och vår omgivning. Sorg handlar inte om trasiga hjärnor, som vi ofta tycks tro, utan om brustna hjärtan. Vi kan inte läka hjärtat med hjälp av rationella och logiska resonemang, eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. Många av oss har blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att obearbetad sorg blir till ett problem.

 

Reaktioner vid sorg efter dödsfall, separation eller annan händelse

Det är normalt och naturligt att ha sorg när du drabbats av en förlust. Sorg är en känslomässig reaktion och är alla de olika känslor som våra förluster väcker inom oss.

 

Sorg förknippas oftast med dödsfall, men det finns många händelser som kan orsaka sorg: skilsmässor, problematiska relationer, sjukdomar, övergrepp, missbruk, ofrivillig barnlöshet, förlust av husdjur. Eller att livet inte blev som man hade tänkt sig av någon annan orsak. Även om förlusten inträffade för länge sedan kan den fortfarande smärta och begränsa ditt liv.

 

Hur våra sorgereaktioner ser ut i praktiken är väldigt individuellt, och det kan även variera över tid hos varje enskild person. En levande myt om sorg är ”Tiden läker alla sår”, vilken får oss att tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Det är inte tiden i sig som läker vår sorg, utan det är vad vi gör under tiden. Men de flesta av oss saknar kunskap om hur man kan bearbeta sorg. De främsta orsakerna till obearbetad sorg är kunskapsbrist och isolering.

 

Sorgens faser

Det finns många olika föreställningar om sorgens faser. Den kanske vanligaste modellen för olika faser i sorgearbetet presenterades av Elisabeth Kübler-Ross i boken On Death and Dying år 1969. Men hennes modell avsåg faser en person går igenom när den fått besked om att den själv är döende. Kübler-Ross har senare påpekat att modellen inte ska tolkas som en spegling av hur människor sörjer, samt att faserna som hon beskrev inte ska tolkas att ha en linjär och förutsägbar utveckling.

 

Att tro att alla människor går igenom sorg på samma sätt och i en viss ordning, där varje steg följs av nästa är att skapa ytterligare vanföreställningar om sorg. Sorg är individuell och även om man kan känna igen sig själv eller andra i beskrivna faser så följer dem sällan på varandra i en tidslinje. Vi hoppar fram och tillbaka mellan faserna och kan befinna oss i flera samtidigt. För att undvika förvirring kring faser och att människor känner att de reagerar ”fel” pratar vi som arbetar med Programmet i Sorgbearbetning inte om sorgens faser alls.

 

Olika beteenden för att hantera sorg - men inte sorgbearbetning

De flesta av oss har lärt oss att hantera sorgliga och smärtsamma känslor med flyktbeteenden eller olika bedövningsmedel, som gör att det känns bättre för stunden. Felet med dessa är att de inte bara är verkningslösa på lång sikt, utan även kan vara skadliga för oss och orsaka nya förluster.

Nedan följer några exempel på beteenden som, om de uppträder av fel anledning, kan ha en negativ inverkan på den som sörjer. De flesta av dessa handlingar är inte skadliga i sig själva, men de kan bli skadliga om de görs av fel anledning eller i för stor omfattning.


  • Mat & sötsaker
  • Alkohol, droger och psykofarmaka
  • Arbete
  • Träning
  • Shopping
  • Fantasier (filmer/serier/böcker)
  • Sociala aktiviteter
  • Sex

   

  Omgivningens reaktioner vid sorg

  Tyvärr bottnar ofta andras reaktioner på vår sorg i okunskap och rädsla, inte minst för sina egna känslor.

   

  Vanliga reaktioner är att människor i vår omgivning

  • inte vad de ska säga
  • är rädda för den sörjandes känslor
  • ger svårföljda råd
  • inte lyssnar
  • försöker byta samtalsämne
  • inte vill tala om döden


  Josefin Haraldsson är certifierad handledare i sorgbearbetning

  Dessa reaktioner från omgivningen bekräftar för oss att vi inte ska visa eller prata om våra känslor, vilket gör att vi börjar låtsas må bättre än vi egentligen gör. På detta sätt uppmuntrar omgivningen omedvetet den sörjande att agera som om deras sorg har läkt, samtidigt som sörjande människor vill och behöver bli hörda.

   

  Myter om sorg - som inte hjälper dig att bearbeta sorg

  Samhällets föreställningar om hur man ska hantera förluster kan summeras i följande sex myter:

   

  • Du ska inte vara ledsen
  • Du ska vara stark (ofta för andras skull)
  • Du ska sörja i ensamhet
  • Tiden läker alla dina sår
  • Du bör ersätta din förlust
  • Du bör hålla dig sysselsatt

   

  Tyvärr är de just myter: de hjälper dig inte att bearbeta det du varit med om.

   

  Att stötta sörjande

  När vi sörjer behöver vi stöd - inte tröst. Att trösta är att försöka få någon att sluta vara ledsen. Att stötta är att tillåta någon att känna det den känner.


  Do's – säg gärna:

  Jag förstår att du är ledsen

  Vad kan jag göra för dig?

  Jag vet inte vad jag ska säga

  Jag är så ledsen för din skull

  Livet är så orättvist

  Dont's – säg inte:

  Jag vet hur du har det

  Du är stark! / Var stark!

  Var inte ledsen

  Tiden läker alla sår

  Det som inte dödar härdar

  Sorgbearbetning i Göteborg och online


  Tips på böcker om förlust, sorgbearbetning och svåra skeden i livet:


  Sorgbearbetning (Russell Friedman, John W. James)

  Boken som beskriver den konkreta metoden för sorgbearbetning som lärs ut av Svenska Institutet för Sorgbearbetning och de handledare som utbildats av institutet.


  Förluster – Om sorg och livsomställning (Barbro Lennér Axelsson)

  En ”bibel” om sorg i vid bemärkelse av Barbro Lennér Axelsson, universitetslektor i psykologi.


  Kroppen håller räkningen (Bessel van der Kolk)

  En av världens främsta traumaforskare skriver om hur trauman påverkar oss och hur vi kan läka från dessa trauman.


  Den där jävla döden (Anna Lindman)

  Anna Lindman dissekerar döden för att bli hjälpt i sin egen rädsla för döden. Svarar på frågan om vad som händer rent praktiskt när vi dör.


  Alla kan dö (Nina Hemmingsson, Anna Lindman)

  En intervjubok där Anna Lindman och Nina Hemmingsson pratar med människor som vet att de snart ska dö om hur de hanterar detta faktum.


  Djävulsdansen – bli fri från medberoende (Sanna Lundell, Ann Söderlund)

  Om att vara medberoende till en person med missbruksproblem, där Sanna Lundell och Ann Söderlund berättar om sina egna erfarenheter i ämnet.


  Döden är livsviktig (Elisabeth Kübler-Ross)

  Om död och sorg och mycket om barn i sorg.


  Jag vill inte dö – jag vill bara inte leva (Ann Heberlein)

  En självbiografisk bok om hur det kan vara att leva med bipolär sjukdom. 


  En bro till framtiden (Göran Gyllenswärd)

  Tänkvärda ord om sorg av psykologen och psykoterapeuten Göran Gyllenswärd som arbetat mycket med sörjande.


  Handbok för livskämpar (Filippa Gagnér Jenneteg, Jan Beskow, Susanne Tell)

  En bok för dig som mår psykiskt dåligt och som är självmordnära, eller för dig som har en sådan person i din omgivning.


  Du är en viktig vuxen i skolan (Per Bøge, Jes Dige)

  Denna bok är framtagen av Randiga Huset, på uppdrag av Socialstyrelsen, och handlar om hur skolan kan stötta barn i svåra livssituationer. 


  Letar du efter litteraturtips om sorg för barn? Se Karl Werntofts minnesfonds hemsida som har en mängd boktips för barn: https://minnesfond.werntoft.se/bocker


  Sorgbearbetning hos Genuin i Göteborg ger dig känslomässig läkning